English version

3 years have gone by so quickly since the outbreak of the Covid pandemic. Sydney is entering Autumn, but the hot summer days of up to 39 degrees are still around. The natural tendency of many Sydneysiders is to visit beautiful beaches to cool off.

Our AVCF’s volunteer group ( NSW Chapter) is no exception. They gathered at the Yarra Bay Sailing Club, not to “cool off” but to work together to find a solution to carry out the medical mission in Ben Tre province safely & effectively.

At this initial meeting, many issues such as finance, fundraising, human resources, medical equipment, pharmaceuticals, transportation, logistics … were raised & goals were set.

We invite you to lend a helping hand in any way most preferential to you, whether it be financial help or by donating your time and/or resources.

All forms of contribution have a positive and encouraging impact & always aim for the benefit of the majority.


Tiếng Việt

Thắm thoát mà 3 năm đã trôi qua kể từ khi đại dịch Covid bùng nổ. Trời Sydney đang bước vào Thu nhưng những chuỗi ngày nắng nóng lên đến 39* của mùa hè vẫn hãy còn quanh quẩn đâu đây. Khuynh hướng tự nhiên của nhiều cư dân Sydney là tìm đến những bãi biển xinh đẹp để giải nhiệt.

Nhóm thiện nguyện viên của AVCF cũng không ngoại lệ . Họ hẹn nhau đến Yarra Bay Sailing Club , “câu lạc bộ thuyền buồm trên vịnh Yarra”. Nhưng không phải để “giải nhiệt” mà để cùng nhau tìm ra giải pháp thực hiện chuyến từ thiện y tế ở tỉnh Bến Tre 1 cách an toàn & hiệu quả.

Ở cuộc họp mặt ban đầu này , nhiều vấn đề như tài chính, gây quỹ, nguồn nhân lực , trang thiết bị y tế, dược phẩm , di chuyển , hậu cần …được nêu lên & các mục tiêu được đặt ra.

Chúng tôi chân thành kêu gọi sự đóng góp của quý vị bằng mọi hình thức như tài lực, nhân lực , vật lực & thời gian quý báu của quý vị.
Tất cả những hình thức đóng góp đều có giá trị tích cực, động viên khích lệ & luôn hướng đến lợi ích của số đông.