Since the beginning of the Covid pandemic in 2020 and while it is still raging around the world, AVCF has managed to quietly continue their charitable activities.

One of those activities is a project to build a large hot water stove using rice husks as natural fuel to provide hot water in Thượng Phùng commune, Mèo Vạc district, Hà Giang province – the northernmost province of Vietnam, close to the Vietnam-China border.

Hà Giang province is considered one of the six poorest provinces in Vietnam.

It has a rather complicated terrain with many high jagged rocky mountains, steep mountain slopes, dangerously high passes, deep valleys and tortuous narrow stream beds, with an average altitude of about 1700m above sea level. This area is home to many ethnic communities, of which the H’Mông people account for 82% of the local population.

The climate here is very harsh and often prolonged frost occurs, so this area is also known to the local people as “the icy region”. When there is snow and ice, the temperature can drop down to -3℃.

Therefore, for poor households & socioeconomically disadvantaged people, having hot water for activities of daily living (such as cooking, bathing & personal hygiene, washing etc…) is an extremely essential necessity to help improve the health & quality of life for local people.

AVCF has successfully funded the construction of a hot water facility to serve the needs of all students of the local primary school.

The local community has acknowledged this great effort of AVCF.

Vietnamese translation:

Dự án bếp nước nóng

Từ khi đại dịch Covid xuất hiện vào năm 2020 và cho đến nay vẫn còn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhưng những hoạt động từ thiện của AVCF vẫn âm thầm tiếp tục diễn ra.

Một trong những hoạt động đó là dự án xây bếp nước nóng nấu bằng nhiên liệu tự nhiên là trấu để cung cấp nguồn nước nóng tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang- một tỉnh cực bắc của Việt Nam, nằm sát biên giới Việt Trung. Tỉnh Hà Giang được xem là 1 trong 6 tỉnh nghèo nhất Việt Nam.

Nơi đây có địa hình khá phức tạp với nhiều ngọn núi đá cao lởm chởm, sườn núi dốc, đèo cao, thung lũng sâu và những dòng suối hẹp uốn lượn quanh co, với độ cao trung bình khoảng 1700m so với mực nước biển. Địa bàn này là quê hương của rất nhiều cộng đồng sắc tộc, trong đó đồng bào dân tộc H’Mông chiếm 82% dân số.

Khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt và thường xảy ra hiện tượng băng giá kéo dài nên vùng này còn được gọi là “miền băng giá”. Khi có băng tuyết, nhiệt độ có thể xuống đến âm 3℃.

Do đó đối với các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, có được nguồn nước nóng để sinh hoạt (nấu nướng , tắm rửa, giặt giũ ..) là 1 nhu cầu vô cùng thiết yếu, giúp nâng cao sức khỏe & đời sống của người dân địa phương.

AVCF đã tài trợ xây dựng thành công công trình nước nóng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của tất cả học sinh ở trường tiểu học địa phương.

Người dân địa phương ghi nhận nỗ lực đáng quý này của AVCF.