Since mid-June 20221 the Covid-19 epidemic has raged in Vietnam and has become more severe in recent times.

The Covid-19 epidemic spread strongly to the southern provinces of Vietnam, especially in Saigon, causing tragedies, distress and confusion in people’s lives. Every day in Saigon, more than 7,000 people are infected. Many field hospitals were set up and level 4 hospitals had to be converted into Covid treatment hospitals. However, there is still not enough room for all the patients. The number of people killed is increasing day by day.

Doctors and medical staff work day and night to care for patients in the absence of diagnostic equipment and protective clothing. Therefore, the risk of infection for doctors and medical staff is very high.

Currently in Saigon, patients are classified into groups, depending on their severity and then are transferred to treatment centers. However, there are many cases where the disease progresses rapidly and cannot be treated promptly due to the lack of necessary equipment. According to statistics, the number of deaths accounts for 10 percent of the total number of patients.

The epidemic situation in Saigon in particular, and Vietnam in general, is complex.  Many places are isolated and social activities are suspended, leading to many localities experiencing food shortages leading to poverty. People became bewildered and reacted quickly to rumors. Workers are hardest hit, they have to return home by any means including walking. Many families do not return to their hometowns because of the ban or accidents along the way.

Faced with this situation, AusViet Charity Foundation Limited has mobilized volunteer workers in Vietnam to look at the actual situation to find ways to help compatriots in Vietnam affected by Covid-19.  Specifically, the AusViet Charity has transferred $A100,000 Vietnam to do the following things:

 • Provide electric injection pump (perfusor compact) to treat Covid-19.
 • N95 masks, PPE gowns, gloves for doctors and healthcare workers
 • Provide food and necessities to areas suffering from poverty due to isolation and poor people on the way home.

With the spirit of “good leaves protect torn leaves”, depending on conditions and circumstances, we appeal to your generosity. Let’s work together to help people in need. You can contact us at the phone number or email below:

AusViet Charity Foundation
Email: contact@avcf.org.au
Phone 02-9724 2495 hay Mobile: 0412 331 991
86c John Street, Cabramatta NSW 2166
PO Box 539, Cabramatta NSW 2166
Account: AusViet Charity Foundation
BSB: 082 330
Account No: 7299 19417

AusViet Charity Foundation Limited is a non-profit and charity organization; licensed by the Australian government and recognized as an international NGO in Vietnam.

All contributions are tax deductible.

Fellow compatriots can contribute directly at:

 1. Doctor Vo Van Phuoc’s office:
  86c John Street, Cabramatta 2166
  Phone: 9724 2495
 2. Ho Diem Thuy BSNK Ophthalmology Clinic:
  20A/202-205 Railway Parade, Cabramatta NSW 2166
  Phone: 9724 4300
 3. Pham pharmacy, DS Tuan Pham
  197 Railway Parade, Cabramatta 2166
  Phone: 9724 2509
 4. Clinic of Dr. Cao Thanh Dung Michael
  126 Ashford Avenue, Milperra
  Phone: 9771 2953
 5. Clinic of Dr. Eric Hung Tran
  Campbelltown General Practice
  Shop 3, 3 Hoddle Avenue, Campbelltown 2560
  Phone: 4625 5244
 6. Dr. To Dac Loc – Queensland
  Alcare Inala Medical Center
  Phone: 0422 940 324
 7. Dr. Chau Matthews
  Phone: 0401 965 459
 8. Dr. Nguyen Phuong Nguyen (Western Australia)
  Email: nguyenx2@hotmail.com

Vietnamese Translation

LỜI KÊU GỌI GIÚP ĐỠ KHẨN CẤP CHO ĐỒNG BÀO BỊ NHIỂM COVID-19 TẠI VIỆT NAM

Kể từ giữa tháng 6 năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã hoành hành tại Việt Nam và trở nên trầm trọng hơn trong thời gian gần đây.

Dịch bệnh Covid-19 lan tràn mạnh đến các tỉnh miền nam Việt Nam nhất là tại Sài gòn, gây nên những thảm cảnh, xáo trộn, hoang mang tới đời sống người dân. Mỗi ngày ở Sài Gòn có hơn 7000 người bị nhiễm bệnh. Nhiều bệnh viện dã chiến được lập ra và các bệnh viện cấp 4 phải chuyển thành bệnh viện điều trị Covid. Tuy nhiên vẫn không đủ chỗ nằm cho người bệnh.  Số lượng người thiệt mạng càng ngày càng tăng.

Bác sỹ và nhân viên y tế làm việc ngày đêm chăm sóc bệnh nhân trong điều kiện thiếu thốn thiết bị chẩn đoán và trang phục bảo hộ. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm cho chính bác sĩ và nhân viên y tế rất cao.  

Hiện nay, tại Sài Gòn; người bệnh được phân loại thành từng nhóm, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà bệnh nhân được chuyển tới các trung tâm điều trị. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bệnh tiến triển nhanh nên không chữa trị kịp thời do thiếu trang thiết bị cần thiết. Theo thống kê, số tử vong chiếm 10 phần trăm tổng số bệnh nhân.

Tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung đang diễn biến rất phức tạp, kéo dài. Nhiều nơi bị cô lập và các sinh hoạt xã hội bị đình chỉ dẫn đến nhiều địa phương bị thiếu thốn thực phẩm dẫn đến đói khó. Người dân trở nên hoang mang và phản ứng vội vàng trước tin đồn. Người lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất, họ phải trở về quê nhà bằng mọi phương tiện kể cả đi bộ. Nhiều gia đình không về đến quê nhà vì lệnh cấm hoặc tai nạn dọc đường.

Trước tình hình này, Tổ Chức Từ Thiện Úc Việt (AusViet Charity Foundation Limited) đã huy động các nhân viên thiện nguyện tại Việt Nam xem xét tình hình thực tế để tìm cách giúp đỡ đồng bào tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Cụ thể, tổ chức từ thiện Úc-Việt đã chuyển 100000 Úc Kim về Việt Nam để thực hiện những việc như sau:

 • Cung cấp máy bơm tiêm điện (perfusor compact) để điều trị Covid-19.  
 • Khẩu trang N95, áo choàng PPE, găng tay cho bác sĩ và nhân viên y tế.
 • Cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị đói khó do cách ly và đồng bào nghèo trên đường về quê.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tuỳ từng điều kiện,hoàn cảnh; chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn tại quê nhà. Quý đồng hương có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoai hay email dưới đây:

AusViet Charity Foundation
Email: contact@avcf.org.au
Phone 02-9724 2495 hay Mobile: 0412 331 991
86c John Street, Cabramatta NSW 2166
PO Box 539, Cabramatta NSW 2166
Account: AusViet Charity Foundation
BSB: 082 330
Account No: 7299 19417

Tổ Chức Từ Thiện Úc Việt (AusViet Charity Foundation Limited) là tổ chức vô vụ lợi, từ thiện; được cấp giấy phép miễn trừ thuế của chính phủ Úc và đươc công nhận là một tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt Nam.

Mọi sự đóng góp đều được khấu trừ thuế.

Quý đồng hương có thể đóng góp trưc tiếp tại:

 1. Phòng mạch BS Võ Văn Phước:
  86c John Street, Cabramatta 2166
  Phone: 9724 2495
 2. Phòng khám nhãn khoa BSNK Hồ Diễm Thúy:
  20A/202-205 Railway Parade, Cabramatta NSW 2166
  Phone: 9724 4300
 3. Nhà thuốc tây Pham, DS Tuấn Phạm
  197 Railway Parade, Cabramatta 2166
  Phone: 9724 2509
 4. Phòng mạch BS Cao Thanh Dũng Michael
  126 Ashford Avenue, Milperra
  Phone: 9771 2953
 5. Phòng mạch BS Eric Hưng Trần
  Campbelltown General Practice
  Shop 3, 3 Hoddle Avenue, Campbelltown 2560
  Phone: 4625 5244
 6. BS Tô Đắc Lộc – Queensland
  Alcare Inala Medical Centre
  Phone: 0422 940 324
 7. BS Châu Matthews
  Phone: 0401 965 459
 8. BS Nguyễn Phương Nguyên (Western Australia)
  Phone: 0403 327 908