Đến ngày 20/08/2021, AVCF đã tài trợ khẩu trang và máy bơm tiêm cho các trung tâm y tế, bệnh viện và uỷ ban ở Việt Nam.

  • Bệnh viện Quận 6: 5,000 khẩu trang
  • Trung tâm y tế Quận 6: 5,000 khẩu trang
  • Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC): 10,000 khẩu trang
  • Ủy ban nhân dân Quận 11: 7,000 khẩu trang
  • Bệnh viện điều trị covid Hốc Môn: 10.000 khẩu trang
  • Bệnh viện Trưng Vương: 15 máy bơm tiêm điện và 10,000 khẩu trang